Menu

Czy maczety są legalne?


Zapewne każda osoba, która interesuje się militariami, survivalem, bronią palną lub białą, zadała sobie kiedyś pytanie: czy to narzędzie – pistolet, nóż, paralizator, maczety są legalne? Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie: czy posiadanie i używanie maczety jest w Polsce legalne?

Jeżeli nie jesteś zainteresowany argumentacją prawną, to odpowiedź udzielam już teraz.

Tak, posiadanie maczety jest legalne, ale….

Ustawa o broni i amunicji

Poniżej zamieszczam wybrane fragmenty ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 a także komentarze do wybranych fragmentów.

Artykuł 2 ustawy mówi jasno: “Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.”

Ten punkt jest jasny. Nie wolno kupować, posiadać i sprzedawać broni poza przypadkami określonymi w ustawie.

Należy sobie teraz zadać pytanie: czym, według ustawodawcy, jest broń?

Artykuł 4 paragraf 1 stanowi: “Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

 

  • broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
  • broń pneumatyczną;
  • miotacze gazu obezwładniającego;
  • narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
  • broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
  • broń cięciwową w postaci kusz,
  • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

 

Paragraf ten precyzuje jakie narzędzia uznawane są za broń. Maczeta nie podpada pod żadną z tych kategorii, zatem artykuł 2 tej ustawy nie zabrania posiadania, kupowania i sprzedawania maczet.


ReklamaKodeks wykroczeń

Jeżeli posiadasz w swoim domu maczetę, to możliwe, że odetchnąłeś z ulgą po przeczytaniu poprzedniego paragrafu. Panowie z oddziałów specjalnych prawdopodobnie nie zrobią nalotu na twój dom. Jednakże fakt, że maczety są legalne, nie oznacza, że możesz biegać z nią po mieście.

Zajrzyjmy do rozdziału 8 (“Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”) kodeksu wykroczeń.

 

Artykuł 50a kodeksu wykroczeń stanowi:

  • 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.
  • 1a. Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne.
  • 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Reasumując powyższe paragrafy: jeżeli w miejscu publicznym posiadasz przy sobie maczetę, i okoliczności wskazują, że chcesz za pomocą tej maczety dokonać przestępstwa, to możesz zostać ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności lub kara aresztu. Ponadto utracisz swoją maczetę.

Niejasną kwestią pozostają owe okoliczności wskazujące na chęć popełnienia przestępstwa.

Wszystko zależy od tego gdzie, kiedy i jak używasz maczety.

Zapewne interpretacja okoliczności leży po stronie służb porządkowych a następnie sądu.

Podsumowanie

Tak jak napisałem w pierwszym akapicie tego artykułu: posiadanie maczety jest legalne, ale uważaj gdzie ją ze sobą zabierasz i w jaki sposób jej używasz. Maczeta jest niebezpiecznym narzędziem, które może wyrządzić krzywdę Tobie i osobom postronnym.

Jeżeli masz inne zdanie co do legalności maczet lub znasz inne artykuły prawa odnoszące się do użycia maczet, daj znać w komentarzach.

4 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.