Menu

Czy pałki teleskopowe są legalne w Polsce?

Czym jest pałka teleskopowa?

Pałka teleskopowa to rodzaj składanej broni obuchowej, wykonana najczęściej z lekkiego i mocnego metalu (np. aluminium), rzadziej z tworzyw sztucznych.

Zbudowana jest z rękojeści, zakończenia rękojeści, ramienia dwuczłonowego, zakończenia ramienia. Segmenty łączą się w tzw. układzie kielichowym, gdzie podczas rozkładania szerszy koniec jednej części jest hamowany wewnątrz węższej części kolejnego segmentu. Rozłożenie pałki następuje w wyniku jednego szybkiego ruchu.

Złożona pałka teleskopowa ma długość 15-20 cm, po rozłożeniu jej długość wynosi 40-60 cm. Dzięki takiej kompaktowej budowie jest łatwa do przenoszenia.

Do czego służy pałka teleskopowa?

Pałka teleskopowa jest prostym i skutecznym narzędziem samoobrony. Dzięki swojej długości pozwala zachować dystans od napastnika. Wytrenowana osoba może za pomocą pałki teleskopowej założyć dźwignię.

Pałka teleskopowa może przydać się w sytuacji awaryjnej do np. rozbicia szyby w samochodzie lub innych przeszkód.

Pałka teleskopowa jest oficjalną bronią służb ochrony porządku publicznego. Pałki teleskopowe używane są przez policję, służby ochroniarskie, ale także przez taksówkarzy, kierowców komunikacji miejskiej i adeptów sztuk walki.


Reklama 

Legalność pałek teleskopowych.

czy maczeta jest legalna

Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o broni i amunicji (więcej o ustawie tutaj) stanowi, za broń białą, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, uznaje się m.in. „pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału”, zaliczając je do tych „narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu”.

Pałka teleskopowa zakończona jest metalową, zaokrągloną zaślepką, czy w takim razie należy uznać ją za broń? W dosłownym rozumieniu ustawy: tak. Jednakże wielu ekspertów nie zgadza się z taką uproszczoną interpretacją i wskazują, że ustawodawca miał na myśli inny rodzaj pałek niż typowe pałki teleskopowe.

W ekspertyzie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji z dnia 20.05.2003r. czytamy:

„[…] Poddane badaniom obie pałki teleskopowe nie posiadają wewnątrz tulejek wkładek wykonanych z ciężkiego i twardego materiału. Pałki zakończone są z obu stron metalowymi korkami, które są wykonane z twardego materiału, lecz nie jest to materiał ciężki w stosunku do pozostałych ich elementów składowych.

Przedmiotowe pałki teleskopowe w świetle przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji nie spełniają wymogów narzędzia i urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, ponieważ nie posiadają zakończenia z ciężkiego i twardego materiału oraz nie zawierają wkładek z takiego materiału.” źródło

W nowszej ekspertyzie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia 14.08.2013 możemy przeczytać:

„[…] Przedmiotowej pałki teleskopowej nie można zaliczyć do ww. urządzeń, ponieważ korek będący jej zakończeniem jest o tej samej średnicy, co tuleja środkowa oraz został wykonany z tego samego materiału, co pozostałe elementy metalowe pałki. Oceniana pałka w stanie rozłożonym może być porównywana z prętem metalowym o zmiennej średnicy. W opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego  pałki teleskopowe (w tym przedmiotowa pałka teleskopowa) nie podlegają pod przepisy art.4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.” źródło: Ekspertyza_Palka_Teleskopowa_2013

Natomiast Zakładu Interwencji Policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie stwierdza:

„[…] o broni w postaci pałki mającej zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierającej wkład z takiego materiału można mówić jedynie wówczas, gdy ów materiał został w pałce umieszczony w tym celu, aby stała się ona niebezpieczna dla życia lub zdrowia – w razie jej użycia wobec człowieka”.

Metalowa zaślepka na końcu pałki teleskopowej jest elementem konstrukcyjnym i chroni koniec ostatniego segmentu pałki. Składanie pałki poprzez uderzenie jej końcem o twardą powierzchnię doprowadziłoby do uszkodzenia pałki teleskopowej gdyby nie było tej metalowej zaślepki.

Poza tym, waga metalowego zakończenia jest niewspółmiernie mniejsza do reszty pałki i tym samym nie wpływa na zwiększenie zadawanych obrażeń.

Wniosek jest taki, że posiadając pałkę teleskopową nie powinieneś obawiać się konsekwencji prawnych, o ile nie używasz jej niezgodnie z prawem.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.