Menu

Czym jest paralizator i czy jest legalny?

Czym jest i jak działa paralizator?

Paralizator jest to broń elektryczna, której celem jest obezwładnienie przeciwnika. Mocno upraszczając, paralizator jest złożony z baterii o niskim napięciu, transformatora, który zwiększa napięcie wielokrotnie, i elektrod, na które wystawiane jest napięcie. Po przyłożeniu elektrod do ciała przeciwnika i uruchomieniu urządzenia, napastnik zostaje porażony prądem o dużym napięciu ale niskim natężeniu.

W świetle prawa paralizator jest bronią, jako przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Jak używać paralizatora?

Sposób użycia paralizatora zależy od jego budowy. Paralizatory można spotkać w kilku formach:

  • klasyczny paralizator – w formie poręcznego urządzenia, które pewnie leży w dłoni, z wysuniętymi do przodu elektrodami,
  • paralizatory ukryte – możemy znaleźć paralizatory ukryte w długopisach lub latarkach. Do tej grupy zaliczam też pałki elektryczne, w których to elektrody paralizatora znajdują się na końcu takowej pałki,
  • paralizator pistoletowy – elektrody są wystrzeliwane na odległość kilku metrów.

Paralizator klasyczny

Używanie klasycznego paralizatora jest banalnie proste: należy przyłożyć elektrody do ciała napastnika, najlepiej przyłożyć do korpusu, i nacisnąć włącznik. Napastnik zostanie porażony prądem o wysokim napięciu. W zależności od mocy urządzenia i czasu rażenia możemy spodziewać się różnych efektów działania paralizatora:

  • osoba porażona będzie w szoku i będzie odczuwać ból po porażeniu, może to wystarczyć aby zniechęcić napastnika do dalszego ataki,
  • osoba porażona upadnie na ziemię, przez krótki czas może być niezdolna do prowadzenia walki,
  • napastnik zostanie wyłączona z walki na kilka/kilkanaście minut.

Należy zwrócić uwagę, że w momencie rażenia osoba porażona doznaje niekontrolowanych skurczów mięśni. Ze względu na konieczność bliskiego kontaktu, w celu użycia paralizatora, jesteśmy narażeni na niekontrolowane ruchy kończyn napastnika, czy nawet przygniecenie jego bezwładnym ciałem.

Klasyczny paralizator wyposażony jest w wystającą parę, lub kilka par, elektrod. Takie umieszczenie elektrod ułatwia zamknięcie obwodu i porażenie przeciwnika przez ubranie.

Paralizator ukryty

Sposób użycia paralizatora ukrytego w piórze, latarce bądź pałce jest identyczny do użycia paralizatora klasycznego. Różnica polega na skuteczności działania takiego ukrytego paralizatora. Ponieważ elektrody paralizatora nie wystają poza urządzenie, jak w przypadku klasycznego paralizatora, tylko są schowane, dużo trudniej zamknąć obwód i porazić agresora. Zwłaszcza przez ubranie.

Zwolennicy ukrytych paralizatorów jako ich zaletę podają fakt, że napastnik nie spodziewa się, że zostanie porażony prądem. Ja natomiast uważam, że jest to wada takich urządzeń. Jeżeli napastnik zauważy w naszej ręce paralizator istnieje szansa, że zrezygnuje z ataku.
Pamiętajcie, najlepszą formą samoobrony jest uniknięcie walki.

Ponownie, jak w przypadku paralizatora klasycznego, jesteśmy narażeni na niekontrolowane ruchy porażonego.

Paralizator pistoletowy

Paralizator ten swoim kształtem przypomina pistolet. Po naciśnięciu spustu dwie szpiczaste elektrody są wystrzeliwane ze specjalnego kartridża. Elektrody są połączone z paralizatorem dwoma cienkimi drucikami. Elektrody wystrzeliwane są za pomocą sprężonego gazu i posiadają prędkość początkową ok. 50 m/s. Ze względu na swoją budowę i prędkość, elektrody są w stanie przebić ubranie i wbić się w ciało napastnika.

Zaletą paralizatora pistoletowego jest możliwość utrzymania dystansu od agresora. Zasięg wystrzału zależy od długości drucików i wynosi zazwyczaj od 4 do 8 metrów.
Wadą takiego paralizatora jest fakt, że w sytuacji zagrożenia masz tak naprawdę tylko jedną szansę na trafienie elektrodami w przeciwnika. Po wystrzeleniu elektrod możesz jedynie zacząć razić prądem. Jeżeli nie trafiłeś obiema elektrodami w przeciwnika będziesz zmuszony wymienić kartridż, aby móc ponownie wystrzelić, a na to może już nie być czasu.
Pomimo, że paralizator swoim kształtem przypomina pistolet, to nie posiada on celności na poziomie broni palnej.

Czy paralizator jest niebezpieczny?

Paralizator w polskim prawie jest uznawany za broń nie bez powodu. Jego użycie, zwłaszcza niewłaściwe użycie, może zagrażać życiu lub zdrowiu osoby porażonej.

Mimo, że paralizator razi prądem o bardzo niskim natężeniu to jego niewłaściwe użycie, lub niesprzyjające okoliczności mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Jak już było wspomniane w poprzednim paragrafie, efekt porażenia zależy od czasu rażenia prądem. Ogólnie nie należy razić prądem dłużej niż przez 5 sekund, gdyż takie działanie może wywołać skutki niebezpieczne dla zdrowia i  życia nawet u zdrowej osoby.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach nawet krótkie porażenie prądem może mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Szczególnie narażone na niekorzystne skutki porażenia są osoby z chorobami układu krążenia lub epilepsją. Użycie paralizatora może być niebezpieczne w przypadku dzieci, osób starszych, bardzo szczupłych bądź osób pod wpływem środków odurzających.

Legalność paralizatorów.

Paralizator jest bronią dostępną bez zezwolenia. Jednakże wciąż jest to broń i nie należy jej stosować w bezpodstawny lub bezmyślny sposób. Użycie paralizatora jest dopuszczalne w ramach obrony koniecznej.

Konsekwencje prawne, wynikające z użycia paralizatora, mogą nas dotknąć w przypadku rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, lecz tyczy się to również użycia jakiejkolwiek innej broni, przedmiotu bądź choćby gołych pięści.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.