Czym jest granat? Granat jest to zaczepna lub obronna broń piechoty używana w walce na bliskie odległości oraz forma pocisku artyleryjskiego. Granaty dzielą się na:...